Vážený pane Hlaváčku...

subtitle: K přednášce o Adolfu Loosovi
author of the text: Josef Štogr
imprint date: 1984
type of document: Subordinate Document
number of pages: 9 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Možnost, 26

notes:
v tiráži název: Dopis Ludvíku Hlaváčkovi k přednášce o Loosovi