abART - z Čech do světa

Work
published, title (subtitle), page
1994-1995   Zvířata na Betlémě