Věstník hlavního města Prahy

imprint date: 1923/03/30
publisher: Hlavní město Praha
type of document: Periodical
year's volume: 30
number: 6
language: czech