Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií

institution, city
Made in publicity, agentura ČTK, Praha
Národní galerie v Praze, Praha
Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)