Kdo ví, ten se neptá / Who Knows, Does Not Ask

Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
2010   Jiří Kovanda, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy), s. 152