Dorost knihtiskařský

subtitle: Časopis besídky Daniela Adama z Veleslavína při spolku Typografia v Praze
imprint date: 1930/05
publisher: Besídka Daniela Adama z Veleslavína
type of document: Periodical
year's volume: 10
number: 9
number of pages: 20
language: czech
dimensions: 220 x 150

notes:
Královéhradecké číslo