Franz Hloch

Book
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), 2003, , ,