Implantáty v architektuře, model

author: Magdalena Jetelová
type of document: architektonická studie
dimensions: 2000 x 1500 x 1500