Tma - světlo - tma (z filmu)

Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
1994   Jan Švankmajer: Transmutace smyslů / Transmutation of the Senses, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha, s. 77