Plamen

subtitle: Měsíčník pro literaturu, umění a život
imprint date: 1964/08
publisher: Svaz československých spisovatelů
type of document: Periodical
year's volume: 6
number: 8
number of pages: 176, obálka
language: czech
dimensions: 245 x 165