Den seniorů s BIG Launcher

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Vital plus (Nejčtenější časopis pro seniory), 2013, 4, 7, ""