www.ikaros.cz

subtitle: Elektronický časopis o informační společnosti
publisher: Ikaros o.s.
type of document: WWW
ISBN: 1212-5075
language: english

notes:
resumé - anglicky

_
Projekt Ikara s mottem "časopis, který nenajdete na žádném novinovém stánku", vznikl jako volontérská studentská aktivita začátkem roku 1997 na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, první číslo pak vyšlo 14. dubna 1997. Od té doby prodělal časopis i jeho redakční zázemí velký vývoj, na jehož konci je kontinuální, "automatizovaný" a rutinní proces přípravy jednotlivých čísel, rozrůstající se okruh čtenářů a také autorů a především cenné zkušenosti s vydáváním elektronického periodika. Od listopadu 2000 vydává časopis občanské sdružení Ikaros (Ikaros, o. s.).

Jednotlivé členy a spolupracovníky redakce propojuje nejen společný zájem o kvalitní a smysluplný výkon, ale také síť Internet, díky níž se odehrává většina redakční práce a komunikace v elektronické podobě kdesi ve virtuálním prostoru, bez ohledu na fyzickou lokaci zúčastněných.

Ikaros se zaměřuje na Internet jako na médium, specifické komunikační prostředí a seriózní zdroj informací. V jednotlivých rubrikách pokrývá tuto problematiku od odborných článků, statí a výzkumných zpráv, přes recenze informačních produktů a aktivit v oboru až po reportáže z odborných konferencí, výstav a happeningů. Záměrem redakce je kromě snahy přiblížit problematiku Internetu z pohledu informační vědy také přinášet témata, která nemusejí s Internetem zdánlivě souviset.

Na přípravě pravidelných měsíčních vydání Ikara se podílí nejen jeho redakce, ale v rostoucí míře i externí spolupracovníci časopisu. Probíhá (elektronická) diskuse mezi autory a čtenáři, redakce reaguje na zpětnou vazbu z obdržených dopisů, pořádá a zpracovává ankety na související témata. U všech příspěvků jsou uváděny hyperodkazy na související zdroje Internetu, aby si tak čtenář mohl sám určit hloubku, do jaké při studiu konkrétní problematiky půjde, a také adresy autorů.

www.ikaros.cz