České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe

Picture
published, title (subtitle), page
1911   Cementárna v Braníku, s. nestr., obr. č. 6