České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe

institution, city
Polygrafické závody, n.p., závod 4, Bratislava (Bratislava)