České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek

institution, city
Kodiak print Zlín, Zlín (Zlín)