České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek

Picture
published, title (subtitle), page
1908   Vlastní podobizna v haveloku, s. obálka
1908   Krajina, s. nestr.