Motiv z Florencie (Povoz)

institution, city, signature, notes
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice), G 7279, Název: Noční jízda; Signatura: uprostřed dole: Bohumil Kubišta 15. 5. 1909 (na desce); Rozměry: 25,5 x 35 cm
Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny), GG 587, název: Kupcův návrat; neznačeno, 255 x 350 mm
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové), G 312, G 2053, 2 exempláře, značeno dole uprostřed na desce - B. KUBIŠTA 1907 FIRENZE získáno v 50. letech 20. století; 81459 - zakoupeno 1985
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora), G 1717, G 2405, V GASK 2 varianty grafiky. G 1717 - Název: Z Florencie. Hnědá barevnost. Značeno dole uprostřed na desce - Bohumil Kubišta 1907. Přír. č. Kb934/74. Datum zakoupení: 2. 7. 1974. Předchozí majitel: P. Dvořák, Kirovova 42, Praha 5. G 2405 - Název: Povoz (Z pobytu ve Florencii). Modročerný zatažený tisk (zřejmě novotisk). Značeno: dole uprostřed v ploše tisku(špatně čitelné): BOHUMIL KUBIŠTA / 1907(nečitelně). Přír. č. Kb143/80. Datum zakoupení: 10. 2. 1981. Předchozí majitel: Antikvariát.
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary), G 1316, název: Potah
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod), G 732, pod názvem: Italská krajina
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město), Gr 1927, Gr 4734, pod názvem: Kára s koníkem, ve sbírkách dvě kopie
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město), C 1433, C 3607, pod názvem: Muž s károu C 1433 - získána 1937
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), G 2882,
Národní galerie v Praze, Praha, R 162 117, R 17 499, R 167 699, R 205 643, 4 exempláře; inv. č. R 167 699 (šedozelená tonalita, zřejmě novotisk), inv. č. R 205 643 (novotisk, signatura v desce obtažena)
Památník národního písemnictví, Praha, IG 11832 (fond Karáskova galerie), Kůň táhnoucí dvoukolák (Povoz – Florencie), 1907, lept, nažloutlý papír, 352 x 499 mm, v. grafické desky 255 mm, š. grafické desky 348, sign. dole uprostřed v tisku: „Bohumil Kubišta 1907“
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice), R 1460, pod názvem Kupcův návrat - Povoz; lept, papír, vd..250 mm, sd..346 mm, v..390 mm, s..490 mm; sign.: v desce dole uprostřed: Bohumil Kubišta 1907 Firenze
soukromá sbírka, _, , zjištěny 2 exempláře
Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice), G 1121, pod názvem: Krajina s povozem