Motiv z Florencie (Povoz)

Author's Catalogue
published, title (subtitle), page
2014   Bohumil Kubišta: Grafika, s. 71, 153-154
Collective Catalogue
published, title (subtitle), page
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, s. 111
Book
published, title (subtitle), publisher, city, page
1984   Bohumil Kubišta, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha, s. 223
1993   Bohumil Kubišta, Národní galerie v Praze, Praha, s. 223
2014   Bohumil Kubišta: Zářivý krystal, Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město), s. 65
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha, s. 736
Auction Catalogue
published, title (subtitle), page
2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques (8. března 2003), s. 53
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění, s. 128