Jan Ambrůz

subtitle: Nahroubeno, Ducha a světlo, Cena J. Chalupeckého, Přírůstky
imprint date: nedatováno
publisher: Galerie Sýpka-Vlkov
type of document: Author's Catalogue
number of pages: (4)
the number of reproductions: 3 b
language: czech
dimensions: 300 x 210