Umění

subtitle: 2, časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 2006
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 54
number: 2
language: czech

notes:
ISSN 0049-5123