Zvláštní skupinu umělců, vyřazující se...

Anthology/Collection
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Opuštěná paleta (Sborník malířů, kteří odešli předčasně), 1942, , ,