Česká malířství od doby Osmy

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1968/01   České malířství od doby Osmy, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice (Pardubice)