Výtvarná práce

subtitle: 18-19
imprint date: 1956/11/15
publisher: Svaz československých výtvarných umělců, Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 4
number: 18-19
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 475 x 320