Výtvarná práce

subtitle: 10
imprint date: 1957/05/24
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 5
number: 10
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 310