Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927

person, born
Claeson Ingvar
Högestätt Eje 29. 4. 1921
Kotalík Jiří 22. 7. 1920