Výtvarná práce

subtitle: 14
imprint date: 1957/07/20
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 5
number: 14
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 470 x 310