Strakatý máslo

institution, city
Česká typografie, a.s., Praha