Výtvarná práce

subtitle: 26
imprint date: 1953/10/16
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 26
number of pages: 10
language: czech