Výtvarná práce

subtitle: 4
imprint date: 1954/02/26
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 4
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 477 x 320