Výtvarná práce

subtitle: 14
imprint date: 1954/07/16
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 14
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 477 x 320