Výtvarná práce

subtitle: 18

type of document: periodikum
imprint date: 1954/09/17
year's volume: 2
number: 18
number of page: 8
dimensions [mm]: 477 x 320
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

institution, city
Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Orbis, tiskářské závody, n.p., Praha

Výtvarná práce

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Matoušek Vladimír   Urbanistická dědictví minulých epoch a výstavba naších měst
1 - 2   Otčenášek Jaroslav   Český fond výtvarného umění, Několik poznámek k jeho současnému stavu a problematice
2 - 3   Prucha Jindřich   Z korespondence Jindřicha Pruchy
3   Biednik Paľo   Slovenské Národné povstanie vo výtvornej tvorbe
4   Tomeš Jan   Jindřich Prucha, 29.IX.1886 - 1.IX.1914
4 - 4   Masaryková Anna   Josef Navrátil
4   Dvořák František   K sedmdesátce Emila Edgara
4       K soutěži pro oslavy osvobození
5       České pohádky s ilustracemi Václava Karla
5       Výstava IV. krajského střediska Aleš
6       J. W. Goethe: Faust...
6       Jak uzavírat smlouvy
6       Uhlí pro výtvarné umělce
7       Knihy o architektuře měst z SSSR
7       Lázně pro výtvarné umělce
7       Maďarský umělec v Praze
7       Nástropní malby jírenského zámku ohroženy
7       Nové ilustrace povídek A. P. Čechova v SSSR
7       Ostře proti braku
7   Ryndin Vadim   Po pařížských galeriích a výstavách, Z časopisu Sovětská kultura
7       Pomník V. I. Surikova v Krasnojarsku
7       Restaurace chrámu sv. Petra v Krakově
7       Soutěž o nejlepší architekturu RSFSR
7       Upozornění
7   Schäfer Jiří   Více pozornosti Mánesovu orloji
8   Polevoj Boris   Film bez herců

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 115668