Výtvarná práce

subtitle: 20
imprint date: 1954/10/15
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 20
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 477 x 320