Výtvarná práce

subtitle: 23-24
imprint date: 1954/12/04
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 23-24
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 477 x 320