Výtvarná práce

subtitle: 9
imprint date: 1955/05/11
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 9
number of pages: 10
language: czech
dimensions: 478 x 320