Výtvarná práce

subtitle: 13-14
imprint date: 1955/08/14
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 13-14
number of pages: 8
language: czech
dimensions: 478 x 320