Výtvarná práce

subtitle: 13-14

type of document: periodikum
imprint date: 1955/08/14
year's volume: 3
number: 13-14
number of page: 8
dimensions [mm]: 478 x 320
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

institution, city
Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Orbis, tiskářské závody, n.p., Praha

Výtvarná práce

page from - to   author of the text   title, subtitle
    Císařovský Josef   Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění
        Tvořtě výtvarná díla s novou zemědělskou thematikou!
1       Důležitost zemědělské thematiky v umění
1       Na cestě k míru a k dorozumění
2 - 2   Red., Výtvarná práce   I. středisko o Přehlídce výtvarného umění
2 - 6       Připomínky členů I. střediska
3       Organisační opatření k zajištění nových úkolů
3       Provolání výboru Svazu architektů
4   Rada Vlastimil   Jan Preisler, K výstavě v Alšově síni
4       Ke kritice časopisu "Sovětská architektura"
4 - 4       Sedmdesátka Methoda Kalába
5       Fernand Léger v Praze
5   Fiala Vlastimil   K výstavě národního umělce Antonína Procházky v brněnském Domě umění
6   Lamač Miroslav   Adolf Hoffmeister: Sto let české karikatury...
6       Grafik Alois Chvála sedmdesátníkem
7       Architektonická soutěž na Dům kultury
7       Bedřich Vaníček zemřel
7       Dar maďarského malíře Gottwaldovu museu
7       Jiří Trnka zasloužilým umělcem
7       K recensi o moskevské umělecké výstavě
7       K sklářské výstavě v Liberci
7       V Miroticích byl odhalen Alšův pomník
7       Veřejná anonymní soutěž pro úkoly zemědělské výstavby
7       Výzva ÚSČSVU výtvarným umělcům
7   Štech Václav Vilém   Za dr. Prokopem Tomanem, Projev prof. dr. V. V. Štecha na rakví
7       Zemřela Staša Jílovská
7       Zprávy právního oddělení Svazu
8   Císařovský Josef   Poznámky ke Všesvazové umělecké výstavě za rok 1954 II.

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 115770