Výtvarná práce

subtitle: 25-26
imprint date: 1955/12/31
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 3
number: 25-26
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 478 x 320