Výtvarná práce

subtitle: 2
imprint date: 1956/02/10
publisher: Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců, Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 4
number: 2
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 320