Výtvarná práce

page, author of the text, title, subtitle
-, , Ustavujicí schůze přípravného výboru,
1-2, , Celostátní konference delegátů ÚSČSVU rozhodla o utvoření...,
3-5, Karel Pokorný, Na novou cestu českého a slovenského výtvarného umění, Zahajovací projev předsedy ÚSČSVU národního umělce prof. Karla Pokorného
3-5, Karel Stráník, Na novou cestu českého a slovenského výtvarného umění, Hlavní referát, přednesený ing. arch. Karlem Stráníkem
5-6, Arnošt Paderlík, Na novou cestu českého a slovenského výtvarného umění, Zpráva komise pro zkoumání připomínek, přednesená Arnoštěm Paderlíkem, laureátem státní ceny
6-, Antonín (Anton) Hollý, Na novou cestu českého a slovenského výtvarného umění, Koreferát za Slovenskú sekciu ÚSČSVU, prednesený Antonom Hollým
7-8, , Návrh stanov Svazu československých výtvarných umělců,
8-, , Osnova pracovního řádu ke stanovám SČSVU,
9-, , Z diskuse na celostátní konferenci delegátů ÚSČSVU,
9-, Václav Vilém Štech, Diskusní příspěvek V. V. Štecha,
9-10, Bedřich Votruba, Diskusní příspěvek Bedřicha Votruby,
10-, Janko Alexy, Diskusný prispevok Janka Alexyho,
11-, Miloš Zet, Diskusní příspěvek Miloše Zeta,
11-, Arnošt Paderlík, Diskusní příspěvek Arnošta Paderlíka,
11-, Rudolf Hanych, Diskusní příspěvek Rudolfa Hanycha,
11-, Karel Šmíd, Diskusní příspěvek Karla Šmida,
11-12, Antonín (Anton) Hollý, Diskusný prispevok Antona Hollého,
12-, , Přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění...,
12-, , Sůbeh,
12-, , Architektonická soutěž na mezisvazový klub ROH...,
12-, Red., Výtvarná práce, Kronika,