Výtvarná práce

subtitle: 4
imprint date: 1956/03/07
publisher: Svaz československých výtvarných umělců, Přípravný výbor Svazu československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 4
number: 4
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 475 x 320