Pohádky z daleka i z blízka

type of document: kniha
imprint date: nedatováno
number of page: 94 + (2), (4) předsádky, vazba
the number of reproductions: 4 b
dimensions [mm]: 233 x 187
language: český

NK ČNB: cnb001255168

notes:
1922?

Pohádky z daleka i z blízka

 

Pohádky z daleka i z blízka

person   born
Krásnohorská Eliška   18. 11. 1847

Pohádky z daleka i z blízka

person   born
Scheiner Artuš   28. 10. 1863

Pohádky z daleka i z blízka

institution, city
Alois Hynek, Praha

Pohádky z daleka i z blízka

institution, city
J. Rokyta, Praha

Pohádky z daleka i z blízka

key word
dětská kniha
literatura (dětská)

Pohádky z daleka i z blízka

  institution, city, signature, notes  
  T 115960, Artuš Scheiner