Výtvarná práce

subtitle: 25-26
imprint date: 1957/12/30
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 5
number: 25-26
number of pages: 16
language: czech
dimensions: 470 x 310