Výtvarná práce

subtitle: 5
imprint date: 1958/03/22
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 6
number: 5
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 478 x 320