Asi 25 let při práci...

author of the text: Radomír Leszczynski
imprint date: nedatováno
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Radomír Leszczynski: Geometrie, Obrazy a tisky

notes:
-
Asi 25 let při práci v oblasti užité grafické tvorby používám pravítko, trojúhelník a kružítko. Hledal jsem sebemenší příležitost k tomu, abych mohl uplatnit barevnou skvrnu,volnou linku, kresbu atp. A nakonec mne tyto nástroje stejně dostaly, a to (k mému překvapení) z druhého břehu... A tak opět držím pravítko, trojúhelník a kružítko, abych (okouzlen podivnou optikou počítačů) maloval obrazy…