Dívka s motýlky

Author's Catalogue
published, title (subtitle), page
2000   Jiří Šalamoun: Recidíva, s. 17