Světová literatura

subtitle: Revue zahraničních literatur
imprint date: 1957/04
publisher: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)
type of document: Periodical
year's volume: 2
number: 2
number of pages: 256
dimensions: 240 x 170