Výtvarná práce

subtitle: 1

type of document: periodikum
imprint date: 1959/01/31
year's volume: 7
number: 1
number of page: 12
dimensions [mm]: 477 x 315
language: český

NK ČNB: cnb001534564

Výtvarná práce

institution, city
Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Výtvarná práce

institution, city
Rudé právo, tiskárna vydavatelství ÚV KSČ, Praha

Výtvarná práce

  institution, city, signature, notes  
  C 117816