Výtvarná práce

subtitle: 4
imprint date: 1959/03/10
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 4
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 477 x 315