Design výrobků

subtitle: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, katedra designu, Zlín
page: 80-83
imprint date: 2000
type of document: Subordinate Document
number of pages: 4
the number of reproductions: 10 b
language: czech
parent document: Prostor Zlín,