Darovacia zmluva uzatvorená medzi Ľudovítom Fullom a Československým štátom

person, born
Fulla Ľudovít 27. 2. 1902