Informácia o zriadení Koordinačnej rady riaditeľov slovenských galérií a o jej štatúte

subtitle: 1976
author of the text: Marian Váross, Vladimíra Büngerová
page: 117-118
imprint date: 2009
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2
language: slovak
parent document: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Galéria 2007 - 2008